FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności:

  1. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych.
  2. Pobranie –  poprzez wybranie tej formy w formularzu zamówienia;
  3. W przypadku przesyłek zagranicznych- Płatność PayPal

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone zostaną każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Każdorazowo informacja o ograniczeniu znajdować się będzie w opisie Towaru.